wAt lab vo

 

Onderbouw vo

Het wAt lab is een interdisciplinair lesprogramma waarin de disciplines natuurkunde, techniek en kunst samenkomen. De focus van het lesprogramma ligt op het ontwerpen en bouwen van een kettingreactie waarin geluid een rol speelt. De leerlingen leren beeldende mogelijkheden van diverse materialen onderzoeken om zo tot een authentieke creatie te komen. Ook oriënteren leerlingen zich op zichzelf, hoe mensen met elkaar omgaan en hoe ze problemen oplossen. De kettingreactie die de leerlingen maken speelt in op onderzoek doen naar natuurkrachten, zoals duwen, trekken, rollen en

snelheid. Het oplossen van een complexe taak is, waarbij techniek een rol speelt is een belangrijke kerntaak in het lesprogramma.