Ik zie, ik zie…


Vormen herkennen en patronen maken

Groep 3-4

Overal om ons heen zijn patronen. Soms duidelijk, dan weer verborgen. Dit lespakket daagt leerlingen uit om patronen te gaan ontdekken. Wat zijn patronen, waar zie je ze, hoe kijk je? Dat kan laag of hoog zijn. Of naar plekken die je normaal gesproken voorbijloopt. Na een verkenningstocht met fotocamera was het idee van een spel al snel geboren: ik zie ik zie wat jij niet ziet.

Eerst leren leerlingen hoe ze een vorm kunnen herkennen. Klassikaal praten ze over ronde vormen in het lokaal. Maar zie je ook de vorm van een stoel? Of van je buurvrouw? Vervolgens maken ze een vorm, waarmee ze in groepjes van drie een patroon creëren. Les twee staat in het teken van vormen en patronen fotograferen in de buurt van de school. Voorafgaand leren de leerlingen hoe ze kunnen kijken. Les drie is een reflectieles, alle vormen en patronen worden geprint en gedeeld. Waar heb je dit patroon gevonden? Zie je wat het is?

Meer weten of bestellen?