BEELDLOKAAL

“Kunst is geen eiland maar een vitaal onderdeel van onze maatschappij. Beeldlokaal werkt in het onderwijs en de gemeenschap aan een slimme en sociale toekomst.”

Marja Reniers

Beeldlokaal kunsteducatie

Leerlingen groeien op in een complexe wereld die snel verandert. Beroepen van straks bestaan nu nog niet. Dat vraagt om creatieve denkkracht en flexibel onderwijs. Beeldlokaal ontwikkelt betekenisvolle lesprogramma’s met ruimte voor het individu. Ik belicht thema’s vanuit meerdere invalshoeken.

Moderne kunst leert ons dat een vaste interpretatie vooraf niet bestaat. Daarmee krijgen leerlingen de ruimte om zelf te interpreteren en een visie te vormen. Kinderen en jongeren moet je niet in hokjes willen stoppen. Laat ze zelf op zoek gaan naar hun rol in de samenleving.

Beeldlokaal community art

Ontsnappen aan het alledaagse leidt tot verbluffende resultaten. Beeldlokaal weet met opvallende projecten gemeenschappen vormen of verbinden. Complexe uitdagingen in het sociale domein vragen om oplossingen die aan het verstand voorbij gaan. Beeldlokaal ontwapent, emotioneert of zet mensen op het verkeerde been. Op zoek naar verbinding of klein geluk. 

Wil je een project op maat?