Van wandkaart tot google maps

Van Wandkaart tot Google maps


Erfgoededucatie

 

 

Groep 3/4

In dit lespakket kijken jullie naar de school van vroeger. Namen van scholen,
het gebouw en de plek waar jullie school staat. Vroeger, heel lang geleden stond er op deze plek misschien een ander gebouw of waren er alleen weilanden.
Hoe zag de plek er vroeger uit?. We kijken naar kaarten en de omgeving van jullie school. Jullie maken samen een ontwerp voor een gebouw van de toekomst, maar
eerst gaan we op zoek naar de verhalen van vroeger. Samen met een opa of oma kijken we naar erfgoed. Erfgoed is een moeilijk woord.
Wat betekent dat eigenlijk? Kijk maar snel verder…