Over mij

Als kunstdocent en onderwijsontwikkelaar vraag ik me altijd af: hoe zorg je voor
betekenisvolle, interdisciplinaire lessen? Hoe versterken verscheidene vakken elkaar en wordt het beste uit elk vak ingebracht? 

Kunst wordt nu vaak ondersteunend ingezet bij vakken als taal, rekenen, natuur en milieu. Maar onderwijs wordt pas echt vakoverstijgend wanneer kunst geïntegreerd wordt. Zo kunnen we creativiteit en idee-ontwikkeling aanjagen. Door leerlingen een complexe en complete taak te geven, komen ze tot authentieke creaties. De eindproducten lijken niet op elkaar. Ik heb ruime ervaring met onderwijsontwikkeling en lesgeven in het primair, secundair en hoger beroepsonderwijs.

CV Marja Reniers

Master Kunsteducatie
Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten

Bachelor Fashion Design

AKV Sint-Joost, Breda

Fontys Hogeschool Economie en Communicatie

Voor de opleiding communicatie bij Fontys in Eindhoven ben ik docent in verschillende creatieve vakken. Daarnaast ben ik stagebegeleider en studieloopbaanbegeleider om studenten verder te helpen in hun loopbaan.

Oprichter Beeldlokaal

Ontwikkeling lesmaterialen voor primair en voortgezet onderwijs.

Diverse community art projecten.

Project manager De Cultuurkantine

Samen met kunstenaars werk ik aan het project Kunstkameraden. Hierin koppelen we in 2016 50 kunstenaars aan 50 kinderen uit azc De Boschpoort in Breda. Gemeente Breda ondersteunt dit fantastische project. Inmiddels zijn er 27 jonge vluchtelingen gekoppeld. Dit heeft al mooie kunstwerken en verhalen gebracht.