Over mij

Kunst wordt vaak ondersteunend ingezet bij vakken als taal, rekenen, natuur en milieu. Maar onderwijs wordt pas echt vakoverstijgend wanneer kunst geïntegreerd wordt. Als kunstdocent en onderwijsontwikkelaar vraag ik me altijd af: hoe zorg je voor betekenisvolle, interdisciplinaire lessen? Hoe versterken verschillende vakken elkaar en wordt het beste uit elk vak ingebracht? 

Zo kunnen we creativiteit en idee-ontwikkeling aanjagen. Door leerlingen een complexe en complete taak te geven, komen ze tot authentieke creaties. De eindproducten lijken niet op elkaar. Ik heb ruime ervaring met onderwijsontwikkeling en lesgeven in het primair, secundair en hoger beroepsonderwijs.

CV Marja Reniers

Master Kunsteducatie
Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten

Bachelor Fashion Design
AKV Sint-Joost, Breda

Fontys Hogeschool Economie en Communicatie
Voor de opleiding communicatie bij Fontys in Eindhoven ben ik docent in verschillende creatieve vakken. Daarnaast ben ik stagebegeleider en studieloopbaanbegeleider om studenten verder te helpen in hun loopbaan.

Oprichter Beeldlokaal
Ontwikkeling lesmaterialen voor primair en voortgezet onderwijs.
Marja Reniers werkt als zelfstandig creatief ontwerper aan projecten waarin communicatie en kennisoverdracht centraal staan. Erfgoed-, beeldcultuur, natuur en mileu educatie zijn terugkerende thema’s . Hiernaast heeft zij in het social maatschappelijke domein veel ervaring.

Projectleider De Cultuurkantine
Samen met kunstenaars werkte ik aan het project Kunstkameraden. Hierin koppelden we in 2016, 50 kunstenaars aan 50 kinderen uit azc De Boschpoort in Breda. Gemeente Breda ondersteunde dit fantastische project. Dit heeft mooie kunstwerken en verhalen gebracht.